Ταμπελάκια ονομάτων μπουτουνιέρας

Σας έχουμε επισυνάψει τις δυο πιο πρόσφατες μορφοποιήσεις για τα ταμπελάκια του πίνακα εξώθυρας ή αλλιώς μπουτονιέρα. Μπορείτε κάθε φορά που θέλετε να αλλάξετε τα ονόματα της μπουτουνιέρας σας να κάνετε λήψη το κατάλληλο έγγραφο. Αφού ανοίξετε το αρχείο .doc με το office, libreoffice,openoffice etc συμπληρώστε και εκτυπώστε τα ονόματα των ενοίκων του κτιρίου. Το έγγραφο ΜΠΟΥΤΟΝ3.doc είναι χρονολογικά πιο πρόσφατο του ΜΠΟΥΤΟΝ2.doc και αντιστοιχούν σε διαφορετικής γενιάς πλαστικάκια ονόματος.

Πατήστε παρακαλώ το βελάκι για να κάνετε την λήψη.